این صفحه راهنما نشان می دهد که چگونه مشتریان تجاری تجاری ثبت شده در اتحادیه اروپا (که به تجارت موتور متصل هستند) می توانند با استفاده از حالت کسب و کار به کسب و کار که معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، با ما تجارت کند.

نرم افزار نصب شده در صفحه سبد خرید ما وجود دارد که این را برای شما آسان می کند. لطفا راهنمایی تصویر زیر را دنبال کنید ...


اگر نمیتوانید معافیت مالیات بر ارزش افزوده VAT خود را با موفقیت بررسی کنید، به طور مستقیم با ما تماس بگیرید و ما سعی خواهیم کرد که به آن کمک کنیم.

با تشکر،

Classiccarbs.co.uk

ایمیل شما: ایمیل محافظت شده]

PS لطفا کد / شماره مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده خود را در فرم اضافه کنید، از جمله تمام حروف و اعداد در شخصیت های BLOCK CAPITAL.

با تشکر : )