به اطلاع کلیه مشتریان اتحادیه اروپا می رسانیم... به دلیل قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) که در سال 2021 وضع شده است ، ما نمی توانیم سفارشاتی را که ارزش کل آنها کمتر از 150 یورو (135 پوند) است مستقیماً در این وب سایت ، از هر کشور اتحادیه اروپا ، بپذیریم.  

مشتریان اتحادیه اروپا که به دنبال سفارش با ارزش کل کمتر از 150 یورو هستند ، می توانند این کار را از طریق ما انجام دهند فروشگاه ای بی … یا لطفاً برای راهنمایی با ما تماس بگیرید.

سفارشات بیش از 150 یورو در اینجا در این وب سایت پذیرفته می شود و به طور معمول از ما ارسال می شود و هزینه تحویل آن نیز محاسبه می شود.

برای انگلستان و سایر نقاط جهان ، کار معمولی است!